5 Contoh Ekonomi Kerakyatan Sebagai Penopang Perekonomian Domestik

Ekonomi kerakyatan merupakan sistem ekonomi yang seharusnya dianut secara murni oleh Indonesia. Sebab dalam Undang-undang telah diamanatkan dalam pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. ”Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” (Pasal 33 Ayat 3); […]